กล้องวงจรปิดไร้สาย (ภายนอก) "WiFi"
Outdoor IP CAMERA (WiFi)

กล้องวงจรปิดไร้สาย (ภายนอก) "4G"
Outdoor IP CAMERA (4G)

กล้องวงจรปิดไร้สาย (ภายใน) "WiFi"
Indoor IP CAMERA (WiFi)

กล้องวงจรปิดไร้สาย (ภายใน) "WiFi"
Indoor IP CAMERA (WiFi)